Welcome to Fridhems Farm and Showjumping breeding

 

 Välkommen till Fridshems gård belägen i Jämtland 4 mil söder om Östersund i byn Östnår vid Storsjöns strand samt med vy mot Oviksfjällen.

Fridshem gård och hopphästavel drivs i företagsform och innehar F-skatt. 

 

 

Vi satsar på hög kvalitativ hopphäst avel för att få fram sunda hållbara hopphästar med talang för de högsta klasserna i hoppning. 

För oss är det viktigt med meriterade möderne linjer och att hitta intressanta blodskombinationer för att producera en häst med både talangen, inställningen och kapaciteten. 

Unghästarna på Fridshem växer upp under mycket bra förhållanden, med stora kuperade hagar, automatiska bevattningssystem, fri tillgång på grovfoder och stora ligghallar. Utöver detta lägges stor vikt vid foderkvalitet och tidig hantering för att få trygga och välhanterade individer. Detta för att förbereda de unga hästarna så optimalt som möjligt inför sina framtida karriärer på tävlingsbanorna.

På gården finns även nybyggt stall samt ridbana för att på bästa sätt kunna hantera och förbereda de ungahästarna för championat och visningar, sen hoppas vi att de hittar ut i världen och på de stora arenorna.

Fridhems farm is located in Jämtland, Sweden, 4 mil south of Östersund in the village Östnår near the beaches of Storsjön and with view towards the mountain of Oviksfjällen. It take about 40 minutes to drive to Fridshems farm from Åre Östersund Airport.

Fridshems farm and breeding of showjumping horses are in corporate form and hold an F-tax. 

We focus on high quality jumping horse breeding to produce healthy sustainable SWB jumping horses with talent for the highest classes of showjumping. 

For us it is important to look at the marelines and finding interesting combinations of blood to produce a horse with both the talent, attitude and capacity. 

Young horses on Fridshem grow up under very good conditions, with big areas to move in, automatic watering system, free access to hay and large sheds. We also take great emphasis on the quality of the food we give to our horses and early handling to get safe and well-managed individuals. This is to prepare young horses as optimally as possible for their future careers at the jumping arenas. 

The farm also newly built stables and paddock to best be able to handle and prepare young horses for the championship and shows, then we hope that they will find their way out in the world and into the large Showjumping arenas.